The Truc Tuyen preferred card

Thỏa thuận sử dụng

Điều 1. Xác nhận sử dụng dịch vụ

1. Bản Thỏa thuận sử dụng này là hợp đồng được giao kết giữa một bên là Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt (gọi tắt là “VietUnion” hoặc \"chúng tôi\") và một bên là khách hàng (gọi tắt là \"Bạn\") bao gồm nhưng không giới hạn là các tổ chức, cá nhân truy cập hoặc thực hiện việc mua bán trực tuyến từ Website www.paycode.com.vn (gọi tắt là “Website này”).

2. Bạn đồng ý chấp nhận nghĩa vụ cập nhật nội dung mới và tuân thủ mọi quy định của bản Thỏa thuận sử dụng này. Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh nội dung bản Thỏa thuận sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo đến Bạn. Bạn có thể cập nhật những thay đổi này tại địa chỉ “Website này” của chúng tôi bất cứ khi nào.


Điều 2. Dịch vụ được cung cấp và hướng dẫn sử dụng

1. Website www.paycode.com.vn là nơi chúng tôi dùng để giới thiệu và mua bán trực tuyến các loại thẻ cào đang có mặt trên thị trường của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Khi bạn thực hiện theo đúng quy trình mua hàng theo hướng dẫn của chúng tôi trên “Website này” và giao dịch của bạn được thực hiện thành công có nghĩa là bạn đã chấp nhận giao kết một hợp đồng mua bán hàng hóa trực tuyến với chúng tôi với các điều khoản cơ bản về số lượng thẻ cào, giá cả, phương thức giao hàng và thanh toán.

2. Để có thể mua được các loại thẻ cào trên “Website này”, bạn phải có Ví điện tử Payoo mở tại website www.payoo.com.vn hoặc www.vidientu.com.vn và số tiền trong Ví điện tử Payoo của bạn phải đủ để thanh toán giá trị thẻ theo mệnh giá mà bạn lựa chọn (chi tiết tham khảo tại website www.payoo.com.vn hoặc www.vidientu.com.vn). Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng Ví điện tử Payoo cho các hoạt động mua bán trực tuyến tại “Website này”. Do đó, đây là phương thức thanh toán duy nhất được chấp nhận cho mọi hoạt động mua bán diễn ra trên “Website này”.

3. Sau khi bạn hoàn tất quá trình thanh toán, chúng tôi sẽ gửi mã số thẻ cào vào đúng địa chỉ email hoặc số điện thoại di động mà bạn chỉ định trong quá trình mua hàng.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những sai sót của bạn trong việc chỉ định địa chỉ email hoặc số điện thoại di động nhận mã số thẻ cào.


Điều 3. Quyền sở hữu trí tuệ

1. Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website www.paycode.com.vn thuộc quyền sở hữu của VietUnion. VietUnion cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

a. Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

b. Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

c. Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

d. Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website này.

2. Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của VietUnion.

3. Thương hiệu PayCode, Logo PayCode... đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của VietUnion tại Việt Nam. VietUnion có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu PayCode, logo PayCode và phải sử dụng theo đúng quy định của VietUnion.

4. Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của VietUnion.

Điều 4. Tuyên bố từ chối bảo đảm

1. Website này và Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. VietUnion không bảo đảm rằng Website hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi thực hiện dịch vụ trên Website này.

2. Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, VietUnion sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.


Điều 5. Giới hạn trách nhiệm

1. VietUnion sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của VietUnion. VietUnion cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc “Website này” bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

2. Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng VietUnion, giám đốc, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của VietUnion sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của VietUnion.

3. VietUnion không bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm về kết quả của các giao dịch hoặc sử dụng Mạng. Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Ví điện tử Payoo sẽ được giải quyết theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ tương ứng giữa đơn vị phát hành Ví và Bạn.

4. VietUnion sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của VietUnion.


Điều 6. Bồi thường

1. Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho VietUnion hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

a. Vi phạm các Điều khoản này.

b. Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VietUnion.

c. Hành vi cố ý làm sai của Bạn

d. Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật quy định tại Khoản 4,Điều 3 của Thỏa thuận này.

e. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VietUnion.

2. Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến VietUnion.


Điều 7. Khiếu nại của khách hàng

1. Mọi khiếu nại liên quan đến sử dụng dịch vụ tại Website này, đề nghị Bạn liên hệ theo địa chỉ email support@paycode.com.vn hoặc trực tiếp liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt địa chỉ: số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết.

2. Thời hạn để tiếp nhận giải quyết khiếu nại liên quan đến việc giao nhận mã số thẻ cào là 24 giờ làm việc kể từ thời điểm bạn hoàn tất quá trình thanh toán.

3. Thời gian giải quyết khiếu nại của khách hàng trong vòng 24 giờ làm việc kể từ khi VietUnion nhận được khiếu nại của Bạn.