The Truc Tuyen preferred card

Hướng dẫn nạp Top-up

Dịch vụ Payoo TopUp:
Dịch vụ Payoo TopUp hay Nạp TopUp là dịch vụ mà chủ ví điện tử Payoo có thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại di động trả trước mà không cần dùng Mã thẻ hoặc Thẻ cào để nạp tiền vào tài khoản thuê bao di động trả trước..

Hướng dẫn sử dụng:

 

Bước 1: Khách hàng truy cập vào website PayCode tại địa chỉ www.paycode.com.vn, sau đó chọn Mục Nạp TopUp

 Bước 2: Xuất hiện màn hình Nạp Top-up điện thoạiKhách hàng chọn Mệnh giá và nhập Số điện thoại di động trả trước cần nạp tiền.
Sau đó khách hàng chọn Nút “PayNow” hoặc “PayExpress” để thanh toán.

A. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA NÚT “PAYNOW”

Bước 3A
: Khách hàng chọn thanh toán bằng Nút “PayNow”
Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu khách hàng đăng nhập vào Ví điện tử Payoo để thanh toán

Bước 4A: Sau khi đăng nhập, hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng. Khách hàng cần lưu ý kiểm tra lại thông tin đã đặt hàng và xác nhận.Trong trường hợp, VĐT của khách hàng có đăng ký dịch vụ OTP, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng nhập thêm Mã OTP trước khi tiến hành Click vào nút tiến hành thanh toán.Để biết thêm chi tiết về việc đăng ký dịch vụ OTP, khách hàng vui lòng click vào đây hoặc làm theo hướng dẫn tại phần Hướng dẫn đăng ký OTP.

Bước 5A: Hoàn tất quá trình Nạp TopUp
Sau khi khách hàng xác nhận “đã xem kỹ và đồng ý thanh toán cho hóa đơn này” và chọn Nút “Tiến hành thanh toán”.

Hệ thống Payoo sẽ tiến hành xác lập Đơn hàng và Giao hàng (thực hiện nạp Top-Up); Thông tin về diễn biến đơn hàng Hệ thống Payoo sẽ gửi email đến khách hàng.Sau khi hoàn tất thanh toán Nạp TopUp, thời gian tối đa các mạng di động tiến hành nạp tiền cho thuê bao di động khách hàng là 15 phút.
Khách hàng lưu ý kiểm tra số dư tài khoản di động trả trước – trước và sau khi nạp TopUp; Trường hợp sau thời gian quy định trên, khách hàng kiểm tra chưa được nạp TopUp, xin vui lòng liên hệ với Phòng quan hệ khách hàng Payoo để được hỗ trợ.

B. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUA NÚT “PAYEXPRESS” (THANH TOÁN NHANH)

Bước 3B: Khách hàng chọn thanh toán bằng Nút “PayExpress”
Hình thức thanh toán PayExpress là hình thức thanh toán nhanh – khách hàng không cần thiết phải đăng nhập vào Ví điện tử Payoo. Tuy nhiên, để sử dụng Nút thanh toán này, khách hàng phải đăng ký sử dụng tính năng PayExpress.Sau khi xác lập các thông số của Dịch vụ Thanh toán nhanh PayExpress, hệ thống sẽ gửi Mã xác nhận (OTP) về số di động mà khách hàng đã đăng ký. Khách hàng cần nhập đúng Mã OTP này và hoàn tất quá trình đăng ký thanh toán nhanh PayExpress.

Bước 4B: Khách hàng nhập tên đăng nhập Ví điện tử Payoo để thanh toán cho Đơn hàng Nạp TopUpBước 5B: Xác nhận thông tin Đơn hàng và Thanh toán
Hệ thống hiển thi thông tin chi tiết về Đơn hàng TopUp mà khách hàng chọn Thanh toán.Đồng thời, hệ thống Payoo gửi Mã xác thực (OTP) về số di động của khách hàng đã đăng ký.
Khách hàng cần nhập đúng Mã OTP và tiến hành xác nhận thanh toán.

Bước 6B: Hoàn tất quá trình Nạp TopUp
Sau khi khách hàng Click vào Nút Thanh toán, hệ thống sẽ tiến hành thanh toán Đơn hàng và Giao hàng (thực hiện nạp Top-Up);Thông tin về diễn biến đơn hàng Hệ thống Payoo sẽ gửi email đến khách hàng.
Sau khi hoàn tất thanh toán Nạp TopUp, thời gian tối đa các mạng di động tiến hành nạp tiền cho thuê bao di động khách hàng là 15 phút.
Khách hàng lưu ý kiểm tra số dư tài khoản di động trả trước – trước và sau khi nạp TopUp; Trường hợp sau thời gian quy định trên, khách hàng kiểm tra chưa được nạp TopUp, xin vui lòng liên hệ với Phòng quan hệ khách hàng Payoo để được hỗ trợ.

 

 Một số trường hợp Đặc biệt

Trường hợp Khách hàng chưa đăng ký Dịch vụ thanh toán nhanh PayExpress, khi chọn nút Thanh toán PayExpress sẽ hiển thị thông báo sau:


Trường hợp số dư Ví điện tử không đủ để thanh toán cho Đơn hàng, hệ thống thông báo:

 


Trường hợp, một số mạng di động chưa hỗ trợ nạp TopUp từ VĐT Payoo, hệ thống hiển thị thông báo:
 

 

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ OTP
Sau khi đăng nhập vào tài khoản VĐT Payoo, khách hàng chọn mục Thông tin Ví điện tử - One Time Password (OTP), sau đó chọn nút Cấu hình.Tại mục cấu hình giá trị OTP, khách hàng có thể đăng ký hoặc hủy bỏ dịch vụ OTP cho từng loại giao dịch và ứng với các mức giá trị khác nhau.

Ví dụ: Trong trường hợp, khách hàng muốn thiết lập, đối với loại giao dịch thanh toán đơn hàng PayNow (B2C) với giá trị từ 10.000 VND/Đơn hàng trở lên sẽ áp dụng OTP, lúc đó đối với Đơn hàng bằng hoặc lớn hơn mức thiết lập, hệ thống sẽ yêu cầu cung cấp mã xác nhận OTP và ngược lại hệ thống sẽ không yêu cầu cung cấp mã xác nhận OTP trước khi tiến hành bước thanh toán.