The Truc Tuyen preferred card

(KM Mobi 29/12, Vina 29/12, Viettel 31/12)

1. Mobi KM 29/12/2017 (50%)  

1. Thời gian triển khai - Từ 00h:00:00 đến 23h:59:59 ngày 29/12/2017 

2. Phạm vi triển khai: Toàn quốc.

2. Vina KM 29/12/2017 (50%) 

1. Đối tượng hưởng khuyến mãi: Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường đang hoạt động nạp thẻ.

2.Thời gian khuyến mãi: từ 00h00 đến 24h00 ngày 29/12/2017

 

3. Viettel KM 31/12/2017 (50%)

1.          Thời gian triển khai

-             Từ 00h:00:00 đến 23h:59:59 ngày 31/12/2017.

2.          Phạm vi triển khai: Toàn quốc.

3.          Đối tượng hưởng khuyến mại

-             Thuê bao di động trả trước (trừ thuê bao gói Sea+, gói Tourist).

-             Thuê bao Homphone trả trước.