The Truc Tuyen preferred card

(KM Mobi 06/02, Vina 20/03, Viettel 20/03)

1. Mobi KM 06/02/2018 (20%)  

1. Thời gian triển khai - Từ 00h:00:00 đến 23h:59:59 ngày 06/02/2018

2. Phạm vi triển khai: Toàn quốc.

2. Vina KM 20/03/2018 (20%) 

1. Đối tượng hưởng khuyến mãi: Thuê bao trả trước là khách hàng thông thường đang hoạt động nạp thẻ.

2.Thời gian khuyến mãi: từ 00h00 đến 24h00 ngày 20/03/2018

 

3. Viettel KM 20/03/2018 (20%)

1.          Thời gian triển khai

-             Từ 00h:00:00 đến 23h:59:59 ngày 20/0232018.

2.          Phạm vi triển khai: Toàn quốc.

3.          Đối tượng hưởng khuyến mại

-             Thuê bao di động trả trước (trừ thuê bao gói Sea+, gói Tourist).

-             Thuê bao Homphone trả trước.