The Truc Tuyen preferred card

Viettel 6 sản phẩm

Hãy nói theo cách của bạn.

  Mệnh giá:

  500.000 VND
  Giá bán: 490.000 VND
  Còn: 3
  Mua:

  Mệnh giá:

  20.000 VND
  Giá bán: 20.000 VND
  Hết hàng
  Mua:

  Mệnh giá:

  10.000 VND
  Giá bán: 10.000 VND
  Hết hàng
  Mua:

  Mệnh giá:

  100.000 VND
  Giá bán: 98.000 VND
  Còn: 84
  Mua:

  Mệnh giá:

  50.000 VND
  Giá bán: 49.000 VND
  Hết hàng
  Mua:

  Mệnh giá:

  200.000 VND
  Giá bán: 196.000 VND
  Còn: 28
  Mua: