The Truc Tuyen preferred card

Viettel 6 sản phẩm

Hãy nói theo cách của bạn.

  Mệnh giá:

  500.000 VND
  Giá bán: 490.000 VND
  Còn: 202
  Mua:

  Mệnh giá:

  20.000 VND
  Giá bán: 20.000 VND
  Còn: 312
  Mua:

  Mệnh giá:

  10.000 VND
  Giá bán: 10.000 VND
  Còn: 197
  Mua:

  Mệnh giá:

  100.000 VND
  Giá bán: 98.000 VND
  Còn: 1084
  Mua:

  Mệnh giá:

  50.000 VND
  Giá bán: 49.000 VND
  Còn: 549
  Mua:

  Mệnh giá:

  200.000 VND
  Giá bán: 196.000 VND
  Còn: 227
  Mua: